Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Historie klubu

Těl.jednota existovala již před rokem 1924 jak vyplývá z historické dokumentace. 22.2 1923 byla odkoupena louka (dnes součást fotbalového hřiště) citace ze smlouvy trhové: Pan Karel kníže Oettingen Wallerstein,majitel velkostatku Hluboš prodává a odevzdává Tělocvičné Jednotě SOKOL v Pičíně do jejího vlastnictví a užívání parcelu č kat. atd. za cenu 2409,75 Kč.Těl.jednota zastoupená panem Bohumilem Komendou prohlašuje,že za tuto cenu pozemek kupuje a přejímá. Konec citace. Lze se tedy právem domnívat,že TJ existovala již před tímto kupním aktem ale písemné doložení existuje až výše uvedeným datem.Proto berme na vědomí vznik TJ SOKOL Pičín od roku 1923. Dále z historie vyplývá,že původní název byl TJ Horymír Pičín a od roku 1923 byl název doplněn na TJ Horymír sokol Pičín. V roce 1941 byla říšským kancléřem Heidrychem zabrána peněžní hotovost a pozemek prostřednictvím četnické stanice Hluboš a tím do konce války činnost přerušena. Po válce byla opět obnovena ale nikdy nedošlo k zániku TJ. Sdružovala plno sportů mimo jiné i oddíl ledního hokeje v letech 1955 až 1965, oddíl dostihového a jezdeckého sportu,oddíl střelecký. Dnes sdružuje 136 členů a má v podstatě jen oddíl fotbalový,složený z mužstva A,B,starších žáků a mladší přípravky.