Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Řádná valná hromada spolku 09.02.2024

24. 1. 2024

Výkonný výbor

TJ Sokol Pičín z.s.,

se sídlem Pičín 130, 262 25 Pičín, IČO: 427 295 30,

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 2786 (dále jen "spolek"),

tímto svolává řádnou valnou hromadu spolku,

která se bude konat dne 9. února 2024 v 19:00 hodin v restauraci Pičín, Pičín 195, 262 25 Pičín.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti.

2. Volba pracovních orgánů valné hromady TJ.

3. Přednesení a schválení programu valné hromady.

4. Zpráva o hospodaření TJ v roce 2023 a schválení roční uzávěry TJ za rok 2023.

5. Zpráva o stavu hráčské základny TJ.

6. Hodnocení sportovních výsledků TJ v sezóně 2022/2023.

7. Zpráva o činnosti výkonného výboru.

8. Volba předsedy TJ.

9. Volba nových členů výkonného výboru TJ.

10. Volba nových členů kontrolní komise

11. Různé, slovo pro pozvané hosty, diskuze

12. Závěr valné hromady

 

V Pičíně 24.01.2023                                                            Rampa Jindřich, předseda VV